Tag - لیست

سیستم ال L-system و لیست ها در پایتون

خب در این قسمت ادامه مبحث سیستم ال و اجرای اون در پایتون رو داریم با این تفاوت که در این قسمت از لیست ها برای نمایش سیستم ال استفاده می کنیم . برای دیدن قسمت اول اینجا کلیک کنید . فرض میکنیم قانون زیر را داریم : X X --> F[-X]+X F -->...