طراحی سایت شخصی و شرکتی ، نرم افزارهای مهندسی ، فروشگاه اینترنتی ، نرم افزار بانک اطلاعاتی ، نرم افزار پردازش تصویر