تشخیص چهره با استفاده از پایتون و OpenCV

تشخیص چهره با استفاده از پایتون و OpenCV

تشخیص چهره با استفاده از پایتون و OpenCV  : اوپن سی وی یک کتابخانه است که برای انجام پردازش تصویر با استفاده از زبان های برنامه نویسی مانند