آموزش پایتون دیباگ کردن و لاکپشت turtle

آموزش پایتون دیباگ کردن و لاکپشت turtle

آموزش پادر این قسمت از آموزش پایتون دیباگ کردن و لاکپشت turtle را یاد میگیریم، یک از مهمترین مهارت هایی که شما بایستی به عنوان یک برنامه نویس موفق یاد بگیرید، دیباگ کردن است.یتون به زبان ساده