۱: آموزش پایتون مفاهیم پایه ای

آموزش پایتون مفاهیم پایه ای

۱: آموزش پایتون مفاهیم پایه ای

آموزش پایتون مفاهیم پایه ای

پایتون یک زبان برنامه نویسی  سطح بالا و مفسری مثل جاوا ، PHP و C++ است ولی با این تفاوت که خیلی ساده و روان و نزدیک به زبان انسان هستش.از ویژگی های خوبش میشه به وجود منابع زیاد برای یادگیری و پشتیبانی در اینترنت و یادگیری در زمان بسیار کوتاه تر نسبت به زبان های دیگه نام برد .و فریمورک هایی قدرتمندی (مثل جنگو برای اپلیکیشن وب) وجود دارند و خیلی قابلیت های دیگه ..

 

دستور print

با دستور پرینت میتوانیم یه خروجی در نمایشگر کاربر ایجاد کنیم به صورت زیر:

print("this is my first print")

print(5+10)

 

مقادیر و نوع داده ها

ما در این قسمت از آموزش پایتون مفاهیم پایه ای ۵ نوع داده استاندارد را بررسی میکنیم :

در قسمت های بعدی به توضیح همه اینها می پردازیم

با استفاده از دستور type()  میشود نوع داده مقدار یا متغیر ورودی را مشخص کرد

کافی است داخل پرانتز مقدار یا متغیر دلخواهمون رو بنویسیم

type(100) # نوع داده عددی

type('aramWeb.ir') # نوع داده متنی

name='morteza'

type(name)  # نوع داده عددی

 

  1. عددی

Type     Format     Description
int a = 10 Signed Integer
long a = 345L (L) Long integers, they can also be represented in octal and hexadecimal
float a = 45.67 (.) Floating point real values
complex a = 3.14J (J) Contains integer in the range 0 to 255.
  1. متنی

برای ذخیره انواع متون

firstName = 'morteza'

lastName = "hatami"

message = """This is a string that will span across multiple lines"""
  1. لیست

A = [ ] # This is a blank list variable

B = [1, 23, 45, 67] # this list creates an initial list of 4 numbers.

C = [2, 4, 'john'] # lists can contain different variable types.
  1. تاپل

myGroup = ('Rhino', 'Grasshopper', 'Flamingo', 'Bongo')
  1. دیکشنری

room_num = {'john': 425, 'tom': 212}

متغیر ها

برای تعریف متغیر در پایتون کافی است نام متغیر را بنویسیم و در مقابل مقدارش رو بنویسیم .خود پایتو نوع متغیر را اتوماتیک بر اساس مقداری که بهش میدیم مشخص میکنه.

Age=27 #متغیر از نوع عدد صحیح

Name='mortza hatami' #متغیر از نوع متنی

Site ='aramweb.ir' #متغیر از نوع متنی

 

قوانین نام گذاری متغیر ها

  • برای نامگذاری باید از قوانین پایتون پیروی کنیم
  • از حروف و اعداد استفاده شود ولی فقط با حروف شروع بشود
  • از کاراکترهای غیرمجاز استفاده نشود (^@%$*&^%&^)
  • از فاصله بین حروف استفاده نشود
  • از کلمات کلیدی پایتون استفاده نشود

 

عملگر ها

در پایتون انواع عملگر ها وجود دارد

عملگرهای ریاضی ، مقایسه ای ،منطقی و …

الویت عملگرها

وقتی در یک خط کد چند عملگر وجود دارد آنها با ترتیب اولویتی که دارند اجار میشوند و اگر الویتشان یکسان بود به ترتیب از چپ به راست عمل میکنند

برای مثال عملگرهای ریاضی الویتشان به صورت زیر است

پرانتز ()
به توان رساندن **
ضرب و تقسیم * و /
+ و –

 

Input گرفتن ورودی از کاربر

برای گرفتن اطلاعات از کاربر در خط فرمان از دستور input  به صورت زیر استفاده میکنیم

n = input("Please enter your name: ")

قسمت ۱ آموزش پایتون به زبان ساده 

قسمت ۲ آموزش پایتون به زبان ساده 

قسمت ۳ آموزش پایتون به زبان ساده 

Share this post

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *